elektrozawory
Przepustnice są charakterystycznym rodzajem zaworu. Ich działanie zbliżone jest do działania kurka kulowego, który pozwala na efektywne wyłączanie oraz włączanie przepływu. Przepustnice, jako zawory, są  stosowane najczęściej, gdyż kosztują mniej, niż inne konstrukcje zaworów, są lżejsze, więc potrzebują mniej wsparcia, zarówno przy instalacji, jak i w codziennym stosowaniu. Konstrukcja przepustnicy opiera się na dysku znajdującym się w środku rury, przez który przechodzi pręt, wyprowadzony następnie do siłownika po zewnętrznej ścianie zaworu. Obrót siłownika powoduje przekręcenie dysku równolegle lub prostopadle do kierunku przepływu. W przeciwieństwie do zaworu kulowego, krążek zawsze umieszczony jest w strumieniu. Dlatego też przepustnice znalazły przede wszystkim zastosowanie w sieciach, które wymagają zmniejszenia przepływu cieczy, gazów lub zawiesin przez dłuższy czas. Istnieją różne warianty przepustnic, przystosowane do różnych ciśnień i różnych zastosowań. Przepustnice znane są głównie z ich użycia w silnikach spalinowych i lotniczych, ale znalazły także zastosowanie w sieciach wodociągowych, klimatyzacji, oraz w w sieciach produkcyjnych do regulowania przepływu powietrza, gazów, cieczy czy pary wodnej. Regulacja taka może być dokonywana ręcznie albo automatycznie. Atutem przepustnic jest to, że otwierają się znacznie szybciej w porównaniu z zaworami wieloobrotowymi i są mniejsze niż inne kurki, wobec czego idealnie nadają się do montażu w ograniczonej przestrzeni. Szybkość zamykania i otwierania kurka, w połączeniu ze szczelnym zamknięciem przepustnicy w całości eliminuje straty i wycieki, jakie mogłyby się pojawić przy zastosowaniu zaworów tradycyjnych.