automatyka przemysłowa
Przepustnice są swoistym rodzajem zaworu. Ich działanie porównywalne jest do działania kurka kulowego, który umożliwia szybkie wyłączanie lub włączanie przepływu. Przepustnice, jako zawory, są  stosowane najczęściej, gdyż kosztują mniej, niż inne konstrukcje kurków, są lżejsze, więc potrzebują niewielkiego wsparcia, zarówno przy montażu, jak i w późniejszym stosowaniu. Konstrukcja przepustnicy oparta jest na dysku ulokowanym w środku rury, przez który poprowadzony jest pręt, wyprowadzony później do siłownika po zewnętrznej ścianie zaworu. Obrót siłownika powoduje przekręcenie dysku równolegle lub prostopadle do kierunku przepływu. W przeciwieństwie do zaworu kulowego, krążek zawsze znajduje się w strumieniu. Dlatego też przepustnice znalazły głównie zastosowanie w sieciach, które wymagają dławienia cieczy, gazów lub zawiesin przez dłuższy czas. Istnieją różne warianty przepustnic, przystosowane do różnych ciśnień i różnych zastosowań. Przepustnice znane są głównie z ich zastosowań w silnikach spalinowych i lotniczych, ale znalazły także zastosowanie w sieciach wodociągowych, klimatyzacji, oraz w w sieciach produkcyjnych do regulowania przepływu powietrza, gazów, cieczy czy pary wodnej. Regulacja taka może być wykonywana ręcznie albo automatycznie. Plusem przepustnic jest to, że otwierają się dużo szybciej w porównaniu z zaworami wieloobrotowymi, dodatkowo są mniejsze niż inne kurki, dlatego idealnie nadają się do montażu w ograniczonej przestrzeni. Szybkość zamykania i otwierania kurka, w połączeniu ze szczelnym zamknięciem przepustnicy zasadniczo eliminuje straty i wycieki, jakie mogłyby się pojawić przy zastosowaniu zaworów tradycyjnych.